Ekol Risk

25 yılı aşkın süredir risk analizi ve yönetimi çözümleri sunmaktadır. Hasar tecrübesi ile fark yaratarak her sektöre özgü ideal yaklaşımları geliştirmekte, bu sayede mevcut tehlikelerin belirlenerek azaltılmasını hedeflemektedir. 

Risk yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda çalışmayı tamamlayan Ekol Risk ekibinin ana faaliyet alanını Ortadoğu, Avrupa ve Türki Devletler oluşturmaktadır. 

Gerekli eğitim, sertifikasyon ve donanıma sahip Uzman ekibi ile infilak/yangın, doğal afet, hırsızlık, sorumluluk gibi risklerin yanı sıra enerji, inşaat, makine imalat gibi sektörlere özgü riskleri inceleyerek riskin tespiti, risk analizi, risk yönetimi ile kabul edilebilir seviyedeki risklerin transfer edilebilirliği konusunda raporlama yaparak underwriter, broker, sigorta şirketleri ve sigortalılar ile bilgi paylaşımında bulunulmaktadır. 

Riskin Tespiti

Riskin tespit edilmesi sürecinde en önemli aşamayı saha ziyaretleri oluşturmaktadır. Yapılan saha ziyaretlerinde genel olarak inceleme alanlarını,

İmalat tesisleri,

Depolama alanları

Yardımcı tesisler (Enerji Odaları, Bilgi İşlem odaları, basınçlı hava tesisleri vb.)

Yönetim ofisleri

Yangın güvenlik sistemleri ve diğer güvenlik sistemleri oluşturmaktadır.

Tesisler incelenerek proses aşamasındaki tehlikeler, firma kültüründen kaynaklı tehlikeler, depolama alanlarındaki tehlikeler ve yardımcı tesislerin oluşturduğu tehlikeler tespit edilerek risk analiz edilmektedir.

Risk Analizi

Saptanan tehlikelerin gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleştiklerinde yaratacakları etkiler göz önüne alınarak risk analiz edilmektedir. İşletmeler için tespit edilen tehlike unsurları bir araya getirilerek risk matrisleri oluşturulmakta, matrisler ile hem genel risk oranı hem de önlem alma önceliği belirlenmektedir.

MFL, PML, NLE gibi kayıp senaryoları oluşturularak maksimum ve beklenen kayıp oranları tespit edilmektedir.  

Riskin Kontrol Altına Alınması

Risklerin öncelikli olarak ortadan kaldırılması, mümkün değil ise kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için mühendislik ve organizasyonel önlemler araştırılmakta, doğru, ekonomik ve gerçekçi reaktif ve proaktif çözüm önerileri sunulmaktadır.

İzleme ve Denetim

Riskin kontrol altına alınması aşamasında işletmeler ile paylaşılan önerilerin uygulama yöntemlerini inceleyerek denetim sürekliliğini sağlamaktadır. Yıllık veya yapılan değişikliklere göre anlık izleme ve denetim faaliyetleri ile süreklilik arz eden risk yönetimini gerçekleştirmektedir.