Instıtue Clause Kapsamları

INSTITUTE CARGO CLAUSES (A),(B)&(C) CLAUSE SUMMARY CHART-RISK COVERED/EXCLUDED

KARGO KLOZLARI RİSK - TEMİNAT ÖZETİ

Key / Anahtar

(+) Covered / Kapsar

(-) Not Covered / Kapsamaz

RISKS CLAUSE A CLAUSE B CLAUSE C
Fire or Explosion 
Yangın veya patlama
+ + +
Vessel/Craft being Stranded 
Gemi/Tekne Karaya Oturması
+ + +
Overturning or derailment of land coneyance 
Taşıma araçlarının devrilmesi veya raydan çıkması
+ + +
Collision or derailment ofvessel,craft or Conveyance with external object other than water 
Gemi, tekne veya taşıma aracının su dışında bir nedenden devrilmesi veya çarpılması
+ + +
Discharge of cargo a t a port of distress 
Tehlikeli limanlarda kargo boşaltılması
+ + +
Earthquake, volcanic eruption or lightning 
Deprem, volkanik püskürme vaya yıldırım düşmesi
+ + -
General Average sacrifice 
Genel avarya zararı
+ + +
Jettison 
Yük atılması
+ + +
Washing Overboard 
Denize sürüklenme
+ + -
Entry of sea, lake or river water into vessel,craft,hold,conveyance,container, liftvan or place of Starage 
Gemi, tekne, ambar, taşıma aracı, konteynır veya depolama yerine deniz, göl veya ırmak suyu girmesi.
+ + -
Total loss of any package lost overboard or dropped whilst loading on to or unloading from Vessel or craft 
Yükleme sırasında gemiden denize yük düşmesi veya atılması
+ + -
General Average and salvage charges,Sue & Labour charges 
Genel avarya ve kurtarma giderleri, Dava & İş gücü giderleri
+ + +
Pirates,Thieves and non-delivery 
Korsan, hırsız ve teslim edilememe
+ - -
Rough handling 
Yükü taşımada dikkatsizlik
+ - -
Contamination 
Kirlenme
+ - -

  

 

GENERAL EXCLUSION / GENEL İSTİSNA

RISKS CLAUSE A CLAUSE B CLAUSE C
Willful misconduct of the Assured 
Sigortalının kötü niyeti
- - -
Ordinary leakage,loss in weight,wear and tear 
Olağan sızıntı, ağırlık kaybı ve yıpratıcı etki
- - -
Insufficiency or unsuitability of packing 
Paketlemede yetersizlik veya uygunsuzluk
- - -
Inherent vice or nature of the subject matter insure 
Sigortaya konu olan maddenin doğası veya yapımdan kaynaklı bozukluk
- - -
Unseaworthiness of vessel(when the Assured is privy to it) 
Geminin denize elverişsizliği
- - -
Delay even though caused by a risk insured aganist 
Sigortalı aleyhine riske sebep olmasına rağmen erteleme
- - -
Insolvency on financial default of carrier 
Nakliyecinin temerrüt etmesi
- - -
Deliberate damage or destruction of the subject Matter insured 
Sigortaya konu olan maddeye kasti hasar veya yıkım
+ - -
Use of nuclear weapons 
Nükleer silah kullanımı
- - -
War & Strikes 
Savaş ve çarpışmalar
- - -