KANUNLAR VE KHK

İlk Sigorta Kanunu Zabıt Ceridesi (Meclis Görüşme Tutanakları)
İlk Sigorta Kanunu (Osmanlıca)
İlk Sigorta Kanunu Türkçe Metni
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Tarım Sigortaları Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde İniş Veya Kalkış Yapan Türk Ve Yabancı Sivil Hava Araçları Malî Mesuliyet Sigortası
26552 - 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Türk Ticaret Kanunu (5.Kitap Sigorta Hukuku)
Türk Ticaret Kanunu (5.Kitap Sigorta Hukuku)
Karayolu Taşıma Kanunu
Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketlerle Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkında Kanunu Muvakkat
Karayolları Trafik Kanunu
Türk Borçlar Kanunu
Afet Sigortaları Kanunu
Türk Ticaret Kanunu (6. Kitap Sigorta Hukuku)