SEKTÖR DUYURULARI

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ödemelerinde Tedavi Giderleri Kapsamına İlişkin Sektör Duyurusu
Asistans Firmasına Ödenen Tutarların İlgili Döneme Ait Olmayan Kısımlarının Ertelenmesine İlişkin İlave Sektör Duyurusu
Mali Tabloların Gerçeğe Ve Mevzuata Uygun Olarak Düzenlenmesi Hususunda Sorumluların Uyarılmasına İlişkin Sektör Duyurusu
Reasürans Raporu İle İlgili Ek Açıklamalara İlişkin Sektör Duyurusu
Asistans Firmasına Ödenen Tutarların İlgili Döneme Ait Olmayan Kısımlarının Ertelenmesine İlişkin Sektör Duyurusu
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının İptal dilmesine İlişkin Sektör Duyurusu
Direkt/Endirekt Primlere İlişkin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu
Gerekçeli İzahat Yapılmasına ve Şüpheli Tespit Edilen Taleplere İlişkin Sektör Duyurusu
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Kusur Durumun Belirlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu
Kara Taşıtları Kasko Sigortası ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası arasındaki Rücu Taleplerine İlişkin Sektör Duyurusu
2010/8 Sayılı Sektör Duyurusu İle Talep Edilen Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Sektör Duyurusu
Risk Birikim Tablosuna İlişkin Sektör Duyurusu
Bir Ve Bir Yıldan Kısa Süreli Hayat (Kazanılmamış Primler Karşılığına Konu Hayat) Sigortalarının Teminat Hesabına İlişkin Sektör Duyurusu
Kara Taşıtları Kasko Sigortası ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında Prim İadesi Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu
Mobil İmzaya İlişkin Sektör Duyurusu
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına Ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlük Tarihi Hakkında Sektör Duyurusu
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Teminat Ve Prim Kapsamı Hakkında Sektör Duyurusu
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu
Hayat Branşında Faaliyet Gösteren Şirketlerde Teminat Tesisine İlişkin Sektör Duyurusu
Motorlu Araçlara İlişkin Zorunlu Sigortalarda Tazminat Ödemelerine Esas Olan Maluliyet Oranları Hakkında Sektör Duyurusu
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına Ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Açıklamalara İlişkin Sektör Duyurusu
Sigorta Eksperleri Tarafından Yapılabilecek İşlemlere İlişkin Sektör Duyurusu
Derecelendirme Faaliyetleri Uygun Görülen Kuruluşlar İle Bu Kuruluşlar Tarafından Verilen Ve Müsteşarlığımızca Kabul Edilen Asgari Notların Revize Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Eşzamanlı Poliçesi Düzenlenmesi Hakkında Sektör Duyurusu
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının İptal Edilmesine İlişkin Ek Duyuru
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Kapsamında Parça Tedarikine İlişkin Sektör Duyurusu
Kredi Kuruluşları Aracılığıyla Yapılan Sigorta İşlemlerine İlişkin Sektör Duyurusu
2007-27 sayılı Genelge Kapsamında Düzenlenen Kaza Tespit Tutanağına İlişkin Sektör Duyurusu
E-Şikayet Sistemine İlişkin Sektör Duyurusu
Güvence Hesabı Katılma Paylarının Ödenmesine İlişkin Sektör Duyurusu
Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağına İlişkin Sektör Duyurusu
Azınlık Paylarının Ve Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesinin İzlenmesi Amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerine İlişkin Sektör Duyurusu
Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ve Bazı Sigorta Branşları İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu
Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Sektör Duyurusu
Sigortacılık Ve Bireysel Emeklilik Mevzuatının Hazırlanması Ve Görüş Paylaşımı Hususunda Uyulacak İlke Ve Esaslara İlişkin Sektör Duyurusu
Devam Eden Riskler Karşılığı Hesaplamasında Dikkate Alınacak Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Sektör Duyurusu
Hayat Grubu Ve Hastalık/Sağlık Sigortaları Branşlarında Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezine Veri Transferine İlişkin Sektör Duyurusu
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodları Açılmasına Dair Sektör Duyurusu
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Poliçe Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu
11 14 sayılı Sektör Duyurusunda Düzeltme Yapılmasına Dair Sektör Duyurusu
Sektörden Veri Teminine İlişkin Sektör Duyurusu
Şirketler Tarafından Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Uygun İşlem Tesis Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu
Kredi Kuruluşları Aracılığıyla Yapılan Sigorta İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Sektör Duyurusu
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu
Yeni Hesap Kodları ile Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Sektör Duyurusu
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın Uygulanması Hakkında Sektör Duyurusu
Şirketler Tarafından Ödenecek Tazminatlarda Tazminatın İndirim veya Kaldırılmasına Yönelik İspat Yükümlülüğüne İlişkin Sektör Duyurusu
Sigorta Ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına Ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Sektör Duyurusu
Bireysel Emeklilik Sistemindeki Gelir Vergisi Tevkifatına İlişkin Bilgilendirmeler Hakkında Sektör Duyurusu
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu
İşsizlik Teminatının Sunulmasına İlişkin Sektör Duyurusu
2011/5 Sayılı Genelgeye İlişkin Sektör Duyurusu
19 Sayılı Sektör Duyurusu
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu
Teknik Karşılılarda Brüt ve Net Tutarların Gösterimi Hakkında Sektör Duyurusu
Kara Araçları Kasko Sigortası Poliçe Şablonuna İlişkin Sektör Duyurusu
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hesaplamasına Konu Verilerle İlgili Kayıt Kesinleştirme Bildirim Tarihinin Uzatılması Hakkında Sektör Duyurusu
İrat Teminatı İçeren Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Sektör Duyurusu
Bireysel Emeklilik Sisteminde Standart Fon Uygulaması Hakkında Sektör Duyurusu
AZMM ye Esas Dosyaların Geçmişe Dönük Olarak Güncellenmesi Hakkında Sektör Duyurusu
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasında Araç Değişikliğine İlişkin Sektör Duyurusu
Hayat Grubu Sigortalarında Vergi Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu II
Motorlu Araçlara İlişkin Zorunlu Sigortalarda Tazminat Ödemelerine Esas Olan Maluliyet Oranları Hakkında Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu
Sayılı On-line Kasko Projesine İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapan Sektör Duyurusu
İptal Edilen Kredi Bağlantılı Sigorta Poliçeleri Hakkında Yapılacak Bilgilendirmeye İlişkin Sektör Duyurusu
İptal Edilen Kredi Bağlantılı Sigorta Poliçeleri Hakkında Yapılacak Bilgilendirmeye İlişkin Sektör Duyurusu Tablosu
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu
27.10.2010 tarihli ve 2010/38 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Kapsamında Parça Tedarikine İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurus
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İkametgâh Esaslı Poliçe Tanzimi ve Asgari Teminatlar Hakkında Sektör Duyurusu
Yurtdışına Geçici Olarak İhraç Edilen Motorlu Araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu
Hastalık ve Sağlık Sigortalarında Hazırlanacak Aktüerya Raporuna İlişkin Sektör Duyurusu
Hayat Grubu Sigortalarında Vergi Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Asgari Teminatları Hakkında Sektör Duyurusu
Kara Araçları Kasko Sigortası Poliçelerinde Eksik-Aşkın Sigortaya İlişkin Sektör Duyurusu
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun unu ve ini Maddelerinin ygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Ruhsat veya İzin Belgesi Olmayan Sigortalıların Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurus
Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik'in Uygulanmasına Dair Sorulara İlişkin Sektör Duyurusu
Yardım (Asistans) Hizmetlerine İlişkin Sektör Duyurusu
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Olarak Akdedilen Meblağ Sigortalarında Sigortalının Vefatı Üzerine Yapılan Ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına İlişkin Sektör Duyurusu
Sigorta Acentelerinin Şube Açma ile İlgili Kurallara Uyumu Konusunda Sektör Duyurusu
Sigorta Şirketlerince Sigorta Acenteleri ve Teknik Personel Statik IP Kontrollerine İlişkin Sektör Duyurusu