Risk Analizi ve Risk Yönetimi

Uzmanlık Alanlarımız
Katastrofik Riskler

Katastrofik Riskler :

Afet sonrası hasar yönetiminde olduğu kadar, küresel ısınma sebebiyle farklılaşan katastrofik tehlikeler ve bunlara bağlı ortaya çıkan yeni risk unsurlarının saptanması ve analizi konularında da uzmanlaşmıştır.

Deprem

Sel – Su Baskını

Kar – Dolu

Fırtına

Yer Kayması

Tsunami gibi meydana geldiği anda bölgesel etki yaratan katastrofik tehlikelerin tespitine, modellemesine ve olası zararların azaltılmasına yönelik reel çözüm önerileri sunmaktadır. Bulunduğu coğrafyanın iklim özellikleri ve 25 yıllık hasar istatistiklerinin ortaya koyduğu doğal afet döngüsünün bilincinde olmanın verdiği avantaj ile yıllık ön görülerde bulunarak reaktif tedbirlerin alınması konusunda ulusal yaklaşımların sergilenmesinde öncülük etmektedir.

Uzmanlarımız:

SİGORTA EKSPERİ MUSTAFA NAZLIER
MUSTAFA NAZLIER
SİGORTA EKSPERİ